top of page

Kwaliteit

De zorg op De Stamhoeve kenmerkt zich door een grote, persoonlijke betrokkenheid. Daarnaast vinden wij het natuurlijk belangrijk om professionele kwaliteit te leveren. Daarom zijn wij aangesloten bij Coöperatie Boer en Zorg en bij de Federatie Landbouw en Zorg. De Stamhoeve is bovendien sinds 2020 gecertificeerd voor het systeem 'Kwaliteit Laat Je Zien' (KLJZ).

Als onderdeel van ons kwaliteitssysteem zijn onze huisregels, afspraken, voorwaarden, reglementen, procedures en werkwijzen vastgelegd in een aantal documenten. Deze vind je ter informatie hieronder.

Algemene voorwaarden

Huisregels

Klachtenprocedure

Klachtenreglement

Procedure agressie, (seksuele) intimidatie, strafbare handelingen  en discriminatie

Uitsluitingscriteria

Privacy

Informatie aansprakelijkheidsverzekering

bottom of page