top of page

Uitsluitingscriteria

Onze doelgroepen

In beginsel staat De Stamhoeve open voor iedere zorgvrager die hier op zijn plek lijkt te zijn. Toch kunnen wij niet aan iedereen zorg bieden, onder andere in samenhang met onze deskundigheid, de huidige samenstelling van de groepen deelnemers, dan wel in combinatie met ons eigen gezin, de activiteiten die wij ondernemen en de huisvesting.
 

In beginsel is onze doelgroep voor dagbesteding:

 • Van 14 tot 80 jaar.

 • Zowel lichamelijke als verstandelijke beperkingen of combinaties daarvan zijn mogelijk.

 • Deelnemers zijn in staat minimaal eenvoudige opdrachten zelfstandig uit te voeren.

Er zal bij iedere aanmelding een afweging worden gemaakt of dagbesteding op De Stamhoeve werkelijk passend is. Onderstaand is te zien welke uitsluitingscriteria worden gehanteerd.

De Stamhoeve biedt individuele begeleiding voor jongeren van 8 tot 18 jaar en (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder.

 

Uitsluitingscriteria dagbesteding

 • Deelnemers met problematisch, c.q. zeer storend gedrag  voor de omgeving, waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard en niet beïnvloedbaar is (inclusief zwerfgedrag)

 • Deelnemers die zeer gewelddadig en/of psychotisch zijn naar zichzelf en/of anderen.

 • Deelnemers die verbaal zeer agressief zijn.

 • Deelnemers met een verleden als dader van seksueel geweld.

 • Deelnemers die de hulp van de Stamhoeve niet willen accepteren.

 • Deelnemers die in aanmerking komen voor Vrijheid Beperkende Maatregelen.

 • Deelnemers waarbij sprake is van onvrijwillige zorg.

 • Deelnemers met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding, welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding

 • Deelnemers met gevorderde dementie.

 • Deelnemers die hulp nodig hebben bij de inname van medicatie, die verder gaat dan het signaleren van het tijdstip van inname (zoals hulp bij aanreiken/toedienen).

 • Deelnemers waarbij de veiligheid van andere deelnemers of begeleiders in het geding komt.

 • Deelnemers waarbij sprake is van voorbehouden handelingen met betrekking tot medicatietoediening.

 • Deelnemers met een actuele drugs- en/of alcoholverslaving, indien behandeling van deze verslaving onderdeel uitmaakt van de zorgvraag, of indien deze verslaving de veiligheid van werken of van andere deelnemers of begeleiders in het geding brengt.
   

In individuele gevallen kan door De Stamhoeve worden afgeweken van de uitsluitingscriteria. Het waarborgen van de psychische en fysieke veiligheid van de overige deelnemers staat in deze beslissing voorop. In een dergelijk geval wordt voor die persoon specifiek beleid en de procedures vastgelegd en aan het zorgdossier toegevoegd.
 

bottom of page