top of page

Individuele begeleiding

Volwassenen


Individuele begeleiding aan (jong-)volwassenen vindt plaats op De Stamhoeve, of bij de betreffende persoon thuis. Het kan een combinatie zijn met dagbesteding op De Stamhoeve, maar dit hoeft niet.

De begeleiding wordt geboden vanuit presentie: eerst een goede, veilige basis, daarna samen werken aan zelf bepaalde doelen. Voorbeelden:

  • Vergroten zelfregie

  • Vergroten zelfredzaamheid

  • Uitbreiding netwerk


De begeleiding wordt geboden door Sylvia.

Voor wie is deze begeleiding geschikt?


Voor kinderen/jeugdigen/jongeren en (jong-)volwassenen die vastgelopen zijn of dreigen vast te lopen. Er zal sprake zijn van een diagnose, zoals autisme, ptss, angststoornis, depressie, nah, lichte verstandelijke beperking, burnout, of vermoedens hiervan.

Begeleiding wordt geboden op basis van PGB of ZIN
.
Dit kan zijn vanuit jeugdwet, WMO of WLZ.

Je komt tot bloei op de Stamhoeve!

De Stamhoeve biedt individuele begeleiding aan kinderen/jeugdigen/jongeren van 8 tot 18 jaar én aan (jong)volwassenen vanaf 18 jaar.
 

Kinderen/jeugdigen/jongeren


Tijdens de individuele begeleiding wordt er spelenderwijs gewerkt aan thema’s, vragen of doelen, zoals:

  • Weerbaarheid

  • Zelfvertrouwen

  • Omgaan met andere kinderen, hoe doe ik dat eigenlijk?

  • Verwerking van de diagnose die je gekregen hebt

  • Omgaan met emoties

  • Verwerken van trauma’s

  • Omgaan met moeilijke situaties, zoals overgang naar middelbaar onderwijs, echtscheiding etc.


De begeleiding is ter voorkoming van vastlopen, of zorgt er voor dat het kind langzaam maar zeker weer verder kan.
De begeleiding vindt plaats door Sylvia. Zij is SKJ-geregistreerd Jeugd- en Gezinsprofessional. In alle rust is er aandacht voor het kind. Gezien worden en goed zijn zoals je bent is de basis van de begeleiding. Van daar uit wordt er, zoveel mogelijk in de buitenlucht, gewerkt aan doelen. Ouders/verzorgers worden betrokken bij de begeleiding. Waar wenselijk wordt er psycho-educatie gegeven.

bottom of page