top of page

Voor wie?

Dagbesteding

De Stamhoeve richt zich op mensen met een zorgvraag die graag willen werken met dieren, in de tuin, of willen klussen.
Het niveau waarop dit gebeurt, of de mate waarin iemand geholpen moet worden is divers, maar voor iedereen geldt dat er een drive is om te werken.

Dat betekent dat we ons niet op één specifieke doelgroep richten.
Nu en in het verleden waren er mensen met:
ASS
ADHD
Verstandelijke of meervoudige beperking
Een fysieke beperking (gebruik makend van rolstoel)
Een depressie
Bipolaire stoornis
PTSS

Vaak zijn het jongeren die naar De Stamhoeve komen, maar een ouder iemand die graag wil werken is ook van harte welkom. Begin 2020 is onze jongste deelnemer net 18 en de oudste is 73. Beide werken ze met evenveel plezier op ons terrein.


Grenzen aan de zorg
Er zijn situaties geweest, waarin wij merkten dat wij niet de passende begeleiding konden bieden.
Dit ging om verslavingszorg, reclasseringszorg of bij mensen die aangaven hier niet te willen zijn en agressief gedrag vertoonden.


Indicatie/financiering
Om bij ons mee te doen met de dagbesteding heb je een indicatie nodig voor groepsbegeleiding.
Dit kan via de WMO of WLZ. Het kan op basis van PGB of Zorg in Natura. In het laatste geval werken we samen met de Coöperatie Boer en Zorg.
Een enkele keer is de behoefte aan begeleiding groter en is individuele begeleiding wenselijk.
Dit kunnen wij in beperkte mate bieden, indien dit past in onze weekplanning.


Logeren
De Stamhoeve richt zich op logés die graag in huiselijke kring willen komen logeren.
Onze logés houden van het buitenleven en van de dieren op ons erf.
Ook voor hen geldt dat we ons niet richten op één specifieke doelgroep.
Wel kijken we individueel of de potentiële nieuwe logé past bij het groepje van dat moment.

We hebben een leeftijdsgrens van 8 tot 18. Uitzonderingen daargelaten want we hebben nu ook een logé van 18+ omdat ze al een aantal jaar bij ons is.

De slaapkamers van de logés zijn op de eerste verdieping, vandaar dat we helaas geen kinderen in rolstoel kunnen toelaten.

20200922_152039.jpg

Je komt tot bloei op de Stamhoeve!

bottom of page