Voor jou?

Op De Stamhoeve komen jongeren, jongvolwassenen en kinderen met een zorg- of begeleidingsvraag.
Ook komen er mensen met afstand tot de arbeidsmarkt reintegreren of participeren.

Van maandag tot vrijdag wordt er gewerkt in het kader van dagbesteding.
Het logeren is zowel voor jongeren als kinderen, één weekend per maand. Andere logeervragen zijn in overleg mogelijk.

Omdat de zorgvraag niet ons uitgangspunt is, willen we ons niet beperken tot bepaalde doelgroepen.
De mensen die tot dusver hier komen hebben regelmatig een lichte verstandelijke beperking, ass, of adhd.