Financiën

Doorgaans is de financiering op basis van PGB (Persoonsgebonden Budget).
In een aantal gemeentes kunnen wij ook ZIN leveren. In beide gevallen is er door de gemeente een indicatie afgegeven.
Wij kunnen u ondersteunen bij dit traject.

Een enkele keer werken we samen met collega-instanties.

Reintegratie kent andere financieringsvormen. Dit gaat vaak via gemeentes of reintegratiebureaus.